Veelgestelde vragen

Is het cursusgeld inclusief lesmateriaal?

Ja. Bij het cursusgeld zijn inschrijfgeld en boeken inbegrepen. De examen- en lunchkosten zijn, indien van toepassing, niet inbegrepen.

 

Worden de cursussen van cursusBHV.nl afgesloten met een officieel examen?

Bij cursusBHV.nl sluit u een cursus (waar nodig) af, met een officieel erkend NIBHV-examen. Ook uw praktijkverrichtingen worden (waar nodig) beoordeeld. Bij voldoende resultaat ontvangt u een officieel NIBHV-diploma of certificaat en eventueel een legitimatiepas.

Moet ik zelf examen aanvragen?

CursusBHV.nl zorgt bij de mondelinge cursussen dat u wordt aangemeld voor het examen bij het NIBHV. Bij schriftelijke cursussen (VCA) niet. Daar meldt u zich aan voor het examen wanneer u klaar bent met het doornemen van het lesmateriaal. U ontvangt daarvoor van ons een aanmeldingskaart van het NIBHV.

Geldt de BHV verplichting ook voor mijn bedrijf?

Ja. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om BHV-ers in dienst te hebben. Heeft u maar één werknemer in dienst dan hoeft dit echter niet. De wet gaat ervan uit dat iemand zichzelf goed kan redden. Hierbij geldt wel de voorwaarde  dat er geen andere mensen in het bedrijf aanwezig zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld  klanten of schoonmakers.

Hoeveel BHV-ers zijn er nodig per bedrijf?

Volgens de wet moeten er voldoende BHV-ers aanwezig zijn. Hoeveel, is afhankelijk van de risico's in een bedrijf. Te allen tijde dienen er BHV-ers aanwezig te zijn. De veiligheid en het welzijn van bijvoorbeeld bezoekers, patiënten, leerlingen of klanten die in het bedrijf komen vallen ook onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf. CursusBVH.nl adviseert om één op de tien medewerkers tot BHV-er op te leiden, afhankelijk van de eigen Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Wat is het verschil tussen cursus B-VCA en de cursus VOL-VCA?

De cursus B-VCA is bedoeld voor alle operationele medewerkers binnen een bedrijf. De cursus VOL-VCA is bestemd is voor alle leidinggevenden van het bedrijf.

 

Hoe kom ik snel aan het VOL-VCA of B-VCA diploma?

Snel uw VCA diploma halen? Schrijf u in voor onze schriftelijke thuiscursus  B-VCA of VOL-VCA. Zodra wij uw betaling voor het lespakket binnen hebben, sturen wij u het lesmateriaal toe. In dit lespakket zit ook een aanmeldingskaart voor het officiële NIBHV examen. U kunt al na drie weken examen doen, mits er plaats is. 

 

Is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) verplicht voor mijn bedrijf?

Ja, sinds 1984 is het voor alle werkgevers wettelijk verplicht een RI&E te hebben. De Arbowet schrijft voor dat werkgevers moeten onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van medewerkers. Dit onderzoek dient schriftelijk vastgelegd te worden en heet RI&E. Het brengt risico's in het bedrijf in kaart.

 

Kom ik in aanmerking voor subsidie of kan ik belastingaftrek krijgen

Ja. U kunt uw bedrijf aanmelden bij SOG voor subsidie. Deze instantie beoordeelt of u daar inderdaad voor in aanmerking komt. Belastingaftrek is mogelijk, maar vraag uw belastingadviseur naar de exacte mogelijkheden.

Wat moet ik doen om met mijn bedrijf het certificaat VCA te behalen?

Om als bedrijf het certificaat VCA te behalen, moeten al uw operationele medewerkers het VCA diploma te hebben.


CursusBHV