E-Learning Zelfredzaamheid en Veilig Thuiswerken

Direct inschrijven

1. De Cursus

1. De Cursus

Werk thuis tenzij het niet anders kan. Dat is de oproep van het kabinet. Werkgevers geven massaal gehoor aan deze oproep en inmiddels is thuiswerken voor veel mensen de dagelijkse realiteit geworden. Ondanks dat medewerkers thuiswerken, blijft de zorgplicht van de werkgever van kracht. De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Denk hierbij aan voldoende licht, een ergonomische stoel, een beeldscherm en goede communicatiemiddelen zoals een (mobiele) telefoon. Van een werkgever kan uiteraard niet verwacht worden dat iedere thuiswerkplek door hem/haar volledig geïnspecteerd wordt. Daar komt ook een stukje eigen verantwoordelijkheid bij kijken. Het is van belang om werknemers herhaaldelijk te instrueren voor wat betreft het veilig en gezond thuiswerken. Om dit te ondersteunen, is de E-learning Zelfredzaamheid en Veilig Thuiswerken ontwikkeld. De E-learning Zelfredzaamheid en Veilig Thuiswerken is een interactieve training voor alle medewerkers die met regelmaat vanuit huis hun werkzaamheden uitvoeren. Tijdens deze E-learning gaan we in op de thuiswerksituatie en diverse soorten calamiteiten die zich in en rondom huis voor kunnen doen. U leert hoe u in bepaalde (nood)situaties moet handelen en alarmeren, op welke manier u Eerste Hulp verleent, hoe u een brandje blust en op welke manier u uzelf en uw gezin in veiligheid brengt. In het E-learning programma komen de volgende onderwerpen aan bod: * Veilige thuiswerkplek; * Preventieve technische voorzieningen; * Brandveiligheidscheck; * Alarmeren van professionele hulpdiensten; * Stappenplan om te vluchten; * Brand blussen; * Niet-spoedeisende Eerste Hulp; * Spoedeisende Eerste Hulp; * Zelfredzaamheid.

2. Voor wie?

2. Voor wie?

Iedereen die wil weten hoe te handelen bij calamiteiten in en om het huis die uzelf en uw gezinsleden kunnen betreffen

3. Examens

3. Examens

De zelfstudie (het e-study gedeelte) bestaat uit 4 modules. Alle 4 sluit u ze af met een toets. Haalt u voor elke toets een voldoende dan kunt u een toelatingscertificaat uitprinten. Deze geeft u toegang tot de praktijkdag. Deze praktijkdag sluit u af met een meerkeuze NIBHV examen. U verrichtingen worden ook beoordeeld tijdens deze dag, door onze docent. Heeft u alles goed doorlopen dan ontvangt u een NIBHV Basisdiploma, certificaten en een legitimatiepas met een geldigheidsduur van één jaar. Door elk jaar de Herhalingscursus BHV te volgen, kunt u de geldigheid jaarlijks verlengen. U blijft dan als officieel BHV-er geregistreerd staan. Voor het NIBHV examen en de certificering betaalt u € 25,- per onderdeel-.

4. Programma

Error parsing XSLT file: \xslt\CourseLocations.xslt

5. Kosten

€ 95,00 inclusief certificering en exclusief btw

Direct inschrijven

CursusBHV