Cursus Hoofd BHV (Coördinator)

Direct inschrijven

1. De cursus

1. De cursus

Een Coördinator BHV of Hoofd BHV is verantwoordelijk voor de beleidsmatige kant van de Bedrijfshulpverlening. Hij of zij vertaalt het Arbo-beleid naar concrete maatregelen binnen de organisatie. U leert als beginnend Coördinator/Hoofd BHV om een BHV-organisatie op te zetten en in stand te houden. Zodanig dat uw organisatie voldoet aan de Arbo wetgeving. Als Coördinator / Hoofd BHV bent u verantwoordelijk voor het voorkomen en beperken van calamiteiten. Ook de evaluatie van voorgevallen calamiteiten behoort to uw taken. Met de cursus Coördinator / Hoofd krijgt u inzicht in deze zaken.

De cursus omvat twee lesdagen en een examendag verspreid over een periode van 24 weken. Een belangrijk onderdeel tijdens de cursus is het opstellen van een stappenplan ten behoeve van uw eigen BHV-organisatie. Voor het uitwerken van deze opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van circa 60 uur, verspreid over 10 weken.

2. Voor wie

2. Voor wie

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. U dient wel te beschikken over enige leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

3. Examen

3. Examen

U sluit de cursus af met het examen Hoofd (Coördinator) BHV. Om daaraan deel te nemen is het zaak dat u tijdig uw BHV-plan indient en dat het goedgekeurd wordt door het NIBHV. Het examengeld bedraagt € 298,- en bestaat uit twee delen. Een theoretisch deel met open vragen en praktisch deel: het mondeling verdedigen van uw BHV-plan. Bij goed gevolg voor beide onderdelen ontvangt u het NIBHV Diploma Coördinator/Hoofd BHV.

4. Cursusprogramma

 • Wet en regelgeving + Arbo-beleid
 • Taken en eisen BHV
 • Van RI&E naar organisatie BHV
 • Opzet en beheer van de BHV-organisatie + Controleren en bijsturen
  • Onderwerpen die onder andere aan bod komen
   Error parsing XSLT file: \xslt\CourseLocations.xslt

   5. Kosten

   De kosten voor de cursus Hoofd BHV (Coördinator) bedragen € 995,-. Dit bedrag is inclusief lesmaterialen, examenkosten en twee maal dagarrangement, exclusief btw.

   Direct inschrijven

   CursusBHV